IMG_1468.JPEG

Roots

zelfexpressie


als persoonlijke uitdaging heb ik besloten om mijn leven, ervaringen en indrukken in Korea met mijn geliefden en andere geïnteresseerden te delen. licht onzeker over de grenzen van zelfexpressie waarmee ik deze zaken voor mezelf en de wereld om me heen wil benaderen. sommigen in mijn omgeving zullen me omschrijven als afstandelijk en kil, anderen die ik voldoende dichtbij laat komen mogen me beschrijven als vriendelijk en warm. ik zal de grenzen waarmee ik mezelf wil uitdrukken zelf moeten aftasten. vele mensen kennen me als een stil persoon, ondanks de reeks aan indrukken en gedachten die door mijn brein heen razen, maar die ik slechts occasioneel en selectief uit. ik heb besloten dat ik met de volgende waarden mijn verhaal wil neerschrijven: authenticiteit, oprechtheid en kwetsbaarheid. 

ik ben een doorsnee jonge vrouw opgegroeid in België met Koreaanse roots. ik ben een vrouw met simpele (meisjes)dromen. ik wil me gezond voelen, graag gezien worden door de mensen om me heen en een partner ontmoeten van wie ik het gevoel heb dat we elkaar wederzijds aanvullen. ik wil mezelf voortdurend uitdagen en mijn hart volgen. ik wil verantwoordelijk zijn voor mijn eigen geluk.


voor het eerst in mijn leven ga ik een groot avontuur aan dat voortvloeit vanuit mijn eigen verlangens. mijn mama werd op achtjarige leeftijd geadopteerd door een Belgische moeder van vier dochters. Korea op een diepgaander niveau leren kennen is iets waar ik mijn hele leven lang onbewust en in stilte naar heb verlangd, maar waaraan ik pas in de afgelopen jaren erkenning heb gegeven. twee jaar geleden begon ik met het volgen van Koreaanse lessen aan het Koreaanse culturele centrum in Brussel, waarmee ik voor het eerst een diepe en oprechte connectie voelde met het land en zijn volk. ernaast volgde ik eveneens een workshop Taekwondo, waarbij ik werd herinnerd aan het belang van (zelf)vertrouwen. deze reis betekent voor mij een opportuniteit om licht te schijnen op het verleden van mijn moeder, mezelf terug te vinden en een nieuwe zelf te ontdekken.